Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Άμεση δημοκρατία. Αρχές, επιχειρήματα, δυνατότητες
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ Nέα έκδοση |

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

          ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρχές,  επιχειρήματα, δυνατότητες

Σελίδες 256, Τιμή:€ 13,00, Αθήνα 2014 
Από τα κόμματα, τα ΜΜΕ, τους διανοουμένους 
και ιδίως από το Διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλές
 και ποικίλες συγχύσεις γύρω από την έννοια της 
 δημοκρατίας. Είναι απαραίτητες λοιπόν ορισμένες
 διασαφηνίσεις και σε αυτές προβαίνουν τα κείμενα
 τού βιβλίου αυτού. Εξετάζουν κατ’ αρχάς τον ορισμό 
της (τι είναι η άμεση δημοκρατία), που έχει 
 ταλαιπωρηθεί  από ποικίλες πλευρές. 
Εν συνεχεία εκτίθενται  διάφορες πτυχές της: 
οι ιστορικές καταβολές στην αρχαία Ελλάδα και δή
 στην Αθήνα, οι θεσμοί,  οι θεμελιώδεις αρχές, 
τα επιχειρήματα καθώς και η αντιπαράθεση 
με ορισμένες ιδεολογίες, όπως ο φιλελευθερισμός,
 ο αναρχισμός,  ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός.

Επίσης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του 

κοινοβουλευτισμού, καθώς και του ελβετικού 
πολιτεύματος που έχει στη λειτουργία
 του τον θεσμό των δημοψηφισμάτων, 
και γίνεται σύγκρισή τους με την άμεση δημοκρατία. 
Δεν θα μπορούσε να λείπει και η ενασχόληση 
με το κίνημα των πλατειών το καλοκαίρι του 2011
 που έθεσε ως στόχο την άμεση δημοκρατία.Τέλος, 
 εξετάζονται οι προϋποθέσεις στις σημερινές 
συνθήκες για την αλλαγή του
 ολιγαρχικού πολιτεύματος και οι δυνατότητες 
της άμεσης συμμετοχής των ατόμων, 
ιδιαιτέρως στην ελληνική περίπτωση.