Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Πολυτεχνείο 1973: Η απαρχή του αυτόνομου κινήματος

 Με αφορμή τα 50 έτη από την μεγάλη εξέγερση του Πολυτεχνείου

τον Νοέμβριο 1973 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Νησίδες" 

σε Νέα, Επαυξημένη έκδοση 

το βιβλίο μου

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973: Η ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

 

  - Τι ήταν η κατάληψη και η εξέγερση του Πολυτεχνείου

    τον Νοέμβριο του 1973;

   - Ποιοι ήταν οι στόχοι και τα ριζοσπαστικά μηνύματά τους;

   - Γιατί τα μηνύματα αυτά συγκαλύφθηκαν από τα κόμματα

      και τους διανοουμένους όλων των αποχρώσεων;

    - Ποιος ο ρόλος των δύο κομμουνιστικών κομμάτων; 

   - Τι αλλαγές έφερε η εξέγερση στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία;

   - Γιατί η Μεταπολίτευση δεν ακολούθησε τον δρόμο του Πολυτεχνείου;

   - Τι ακριβώς έγινε στη Μεταπολίτευση;

   - Τι ρόλο εξυπηρετεί η κατασκευή της «γενιάς του Πολυτεχνείου»;

   - Γιατί η σημερινή επίθεση στα νοήματα της εξέγερσης;

   - Τι εξυπηρετούν οι άκαπνοι διανοούμενοι με την επίθεση αυτή;

   - Ποια η σχέση του Πολυτεχνείου 1973 με τις πλατείες το 2011;

            

        Στα ερωτήματα αυτά προσπαθεί να απαντήσει το βιβλίο αυτό

αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα της κατάληψης το 1973 

και τη σημασία της εξέγερσης για τη σημερινή δύσκολη κατάσταση 

που διέρχεται η νεοελληνική κοινωνία.